2015-05-05 12:40Uppdrag

Lindahl biträder Helios i samband med dess USD 100 miljoner investering i Africa Oil

null

Advokatfirman Lindahl biträder Helios i samband med dess investering i Africa Oil Corp. Stampede Natural Resources S.a.r.l., ett bolag som ägs av en fond som förvaltas av Helios Investment Partners LLP, har ingått ett investeringsavtal med Africa Oil om att förvärva 52 623 377 aktier i Africa Oil, i en icke-mäklad riktad emission till ett pris om CAD 2,31 per aktie och totalt CAD 121 560 000 (USD 100 miljoner). Efter genomförandet av transaktionen kommer Stampede att äga ca 12,37 % av aktierna i Africa Oil. En ansökan om godkännande av den riktade emissionen kommer att ges in till Toronto Stock Exchange och de nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm efter svenska Finansinspektionens godkännande och registrering av ett prospekt för upptagande till handel av de nyemitterade aktierna. Genomförandet av transaktionen är föremål för regulatoriska godkännande och vissa andra sedvanliga villkor. Genomförandet av transaktionen beräknas ske omkring den 29 maj 2015.

Helios Investment Partners LLP är ett Afrika-fokuserat investmentbolag som förvaltar fonder till ett värde överstigande USD 3 miljarder. Helios investerare består av en rad ledande internationella investerare, inklusive stadsägda förmögenhetsfonder, privaträttsliga och publika pensionsfonder, donationer och stiftelser, fond-i-fond, ”family offices” och institutionella utvecklingsfinansiärer i USA, Europa, Asien och Afrika.

Africa Oil Corp. är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med tillgångar i Kenya, Etiopien och Somalia genom sitt ägande i Africa Energy Corp. Africa Oil Corp. är noterat på Toronto Stock Exchange och på Nasdaq Stockholm.

Advokatfirman Lindahl biträder Helios i transaktionen såvitt avser svensk rätt genom Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A), med biträde av Olivia Flink (Kapitalmarknad och publik M&A).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson