2014-05-27 10:30Uppdrag

Lindahl biträdde TransAtlantic i samband med Kistefos budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

null

Kistefos AS (”Kistefos”) offentliggjorde den 24 mars 2014 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic”). Erbjudandet värderade samtliga aktier i TransAtlantic till cirka MSEK 739. Den förlängda acceptfristen i Erbjudandet löpte ut den 23 maj 2014.

Vid den förlängda acceptfristens utgång hade totalt 8 542 361 aktier (varav 8 141 A-aktier och 8 534 220 B-aktier) lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 5,8 procent av aktierna och 3,7 procent av rösterna i TransAtlantic. Kistefos har även, sedan budplikt uppkom den 3 mars 2014, förvärvat totalt 2 605 712 aktier (samtliga B-aktier) i TransAtlantic, motsvarande cirka 1,8 procent av aktierna och 1,1 procent av rösterna, utanför Erbjudandet.

Efter acceptfristens utgång innehar Kistefos, med dotterbolaget Viking Invest AS, sammanlagt 104 206 053 aktier (varav 4 945 507 A-aktier och 99 260 546 B-aktier), motsvarande cirka 70,5 procent av aktierna och 63,2 procent av rösterna i TransAtlantic.

TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2013 uppgick till MSEK 2 925. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Advokatfirman Lindahl biträdde TransAtlantic i transaktionen under ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) med biträde av Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad och publik M&A). 


Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson