2021-06-15 07:09Uppdrag

Lindahl biträdde Signatur Fastigheter i nyemission

Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur Fastigheter” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat om en riktad kontant nyemission av 5 900 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 18 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,3 procent mot stängningskursen den 14 juni 2021. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 106 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till svenska professionella och institutionella investerare. Nyemissionen övertecknades kraftigt och i kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fondförvaltning. Likviden från Nyemissionen avses användas för att stärka Bolagets finansiella beredskap för fastighetsförvärv

Lindahls team bestod av Carl-Johan Krusell, Anders Adielsson och Pontus Söderberg


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Marknadsavdelningen på Lindahl
Marknadsavdelningen på Lindahl