2012-12-07 08:00Uppdrag

Lindahl biträdde Clean Tech East vid förvärvet av Cortus AB

null

Advokatfirman Lindahl biträdde Clean Tech East Holding AB (CTE) när bolaget förvärvade Cortus AB. I samband med förvärvet byter CTE namn till Cortus Energy AB (publ).

Efter att CTE under 2011 och 2012 avyttrat affärsområdena Biomass Fuel och Power Chemicals har bolaget inte bedrivit någon verksamhet. CTE får nu genom förvärvet tillgång till en patenterad teknik för framställning av ren energirik syntetisk gas (syngas) från biomassa för användning i energiintensiv industri. I samband med transaktionen rekryteras även en ny styrelse och en ny ledningsgrupp. 

Betalning för Cortus sker genom en apportemission om 5 190 000 000 nyemitterade aktier. Transaktionen innefattar även en garanterad företrädesemission om cirka 35,6 mkr före emissionskostnader med en möjlig övertilldelningsoption om 15,0 mkr samt en sammanläggning av bolagets aktier. Härtill genomförs en vederlagsfri tilldelning av teckningsoptioner till de som tilldelas aktier i företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen, vilket vid fullt utnyttjande kan tillföra bolaget ytterligare cirka 55 mkr.

CTE är idag noterat på Aktietorget men avser i och med förvärvet att ansöka om ett listbyte till NASDAQ OMX First North.

Lindahls arbete i transaktionen leddes av Robert Hansson (ansvarig delägare) med biträde av Felix Boman (Kapitalmarknad och publik M&A), Maria Nilsson (Kapitalmarknad och publik M&A) och Johan Hammarberg (Kapitalmarknad och publik M&A).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahloch www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson