2016-07-05 11:56Uppdrag

Bristande kontroller och rutiner bakom Trustbuddys konkurs

Advokat Lars-Henrik Andersson, konkursförvaltare för Trustbuddy, har nyligen avgivit sin förvaltarberättelse till tingsrätten. I förvaltarberättelsen beskriver han bakgrunden till konkursen och missförhållandena i Trustbuddy.

Efter att Trustbuddys ledning under hösten 2015 kommunicerat de allvarliga brister som uppdagats i bolagets låneverksamhet meddelade Finansinspektionen att bolagets skulle upphöra låneverksamheten och bolaget försattes i konkurs.

De brister som uppdagats var bland annat:

  • Totalt var c:a 302 MSEK utlånade genom Trustbuddy – av dessa saknade lån om c:a 37 MSEK specificerade låntagare.
  • En brist mellan anspråk på återbetalda medel från låntagare som inte fanns tillgängliga för uttag om c:a 44 MSEK.
  • Trustbuddy har även allokerat om lån som lämnats till inkasso mellan långivare utan särskilt tillstånd.

Hanteringen har bland annat inneburit att det funnits allvarliga brister utifrån P2P-långivning då en ansenlig andel av lånen inte varit lån som förmedlats mellan identifierade långivare och låntagare. I realiteten ligger det nära till hands att Trustbuddy i denna del förfogat över inlånade medel utan lov. Av utredningen framgår även att dessa förfoganden förekommit under en mycket lång tid, i systemet är det möjligt att utläsa att sådana förfoganden gjordes första gången i juni 2010.

Bristande kontroll och avstämning av klientmedel har medfört att en brist om c:a 44 miljoner kr uppkommit på bolagets klientmedelskonton. Bristen har såvitt framkommit i huvudsak uppkommit genom att Trustbuddy förfogat över inlånade medel utan lov.

Långivarna hade tillstånd att ta ut 90% av innestående medel på plattformen under förutsättning att lånen plockades upp och godkändes av annan långivare. Trustbuddy har överfört lån som gått till inkasso mellan långivare utan särskilt tillstånd. Totalt uppgick volymen av övertagna dåliga krediter till 244 MSEK. Det motsvarar c:a 23% av den totalt förmedlade lånevolymen.

- Det har varit helt rätt av Finansinspektionen att utifrån en sådan utveckling sätta stopp för verksamheten, säger konkursförvaltare Lars-Henrik Andersson.

Det kan också konstateras att marknaden och Trustbuddys långivare inte på ett tydligt sätt informerades om andelen lån som gått till inkasso. Det är därför mycket tveksamt om den information som presenterats på hemsidan och i lånevillkoren kan anses överensstämma med god kreditförmedlingssed.

- I förvaltarberättelsen gör vi ingen bedömning om vem som är ansvarig för bristerna eller om någon haft kännedom om bristerna, fortsätter Andersson. Vi kan bara konstatera att enskilda långivare sannolikt skadats av hanteringen. I vilken utsträckning enskild lidit skada vet vi dock först när indrivningen av den styrningsgrupp i Norge, som samlat fullmakter från långivare på Trustbuddy-plattformen slutfört sitt arbete. 

För mer information och tillgång till förvaltarberättelsen besök www.lindahl.se/trustbuddy  

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson