2016-12-14 12:46Uppdrag

Advokatfirman Lindahl utvecklar med sju nya delägare

Lindahl är en av landets största affärsjuridiska rådgivare och byrån fortsätter hela tiden att utvecklas. Under 2017 framtidssäkrar byrån sitt erbjudande ytterligare genom att sju av byråns mycket uppskattade jurister får nya roller som delägare på Lindahl vid årsskiftet.

– Vi är väldigt glada och stolta över att dessa utmärkta affärsrådgivare ansluter till vår delägargrupp och är med och axlar ansvaret att fortsätta utveckla framtidens affärsjuridiska rådgivning. Våra klienter efterfrågar hela tiden fler skickliga rådgivare som kan skapa affärsnytta, säger Christoffer Gramming, ordförande för Lindahl.

De nya delägarna är Maria Arnoldsson (Stockholm), Åsa NyqvistRobert J Karlsson och Emanuel Wallin (Göteborg), Fredrik Jahnfors (Malmö), Patric Sandberg Helenius (Uppsala) samt Erik Lingsell (Örebro).

Maria Arnoldsson arbetar med kapitalmarknad och publik M&A, med specialisering inom aktiemarknadsrätt och börsintroduktioner, samt bolagsrättsliga frågor. Maria kom till Lindahl 2011.

Åsa Nyqvist arbetar främst med fastighetsrätt, bland annat kommersiell hyres- och arrenderätt, servitut, plan- och bygglovsärenden samt fastighetsbildningsfrågor. Hon biträder även med rådgivning i frågor om handlingsoffentlighet och sekretess. Åsa arbetar på Lindahl sedan 2000.

Robert J Karlsson arbetar inom allmän affärsjuridik med särskild inriktning mot anläggningsleveranser, entreprenad- och konsulträtt, fastighetsrätt samt tvistlösning. Robert började på Lindahl 2011.

Emanuel Wallin arbetar med företagsförvärv, omstruktureringar, bolagsrätt och kommersiella avtal, men även med tvistlösning och han företräder uppdragsgivare inför domstol samt skiljenämnd. Emanuel arbetar på Lindahl sedan 2008.

Fredrik Jahnfors är specialiserad inom fastighets-, miljö- och entreprenadrätt. Han har bred erfarenhet gällande tvistlösning och processer. Fredrik började på Lindahl 2008.

Patric Sandberg Helenius arbetar främst med fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt samt fastighetsbildningsärenden. Patric kom till Lindahl 2007.

Erik Lingsell arbetar till stor del med företagsöverlåtelser, allmän avtalsrätt, bolagsrätt och IT-rätt. Erik är konkursförvaltare och kom till Lindahl 2008.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson