2023-10-05 07:52Uppdrag

Advokatfirman Lindahl biträder Nivika Fastigheter AB (publ) i en företrädesemission om cirka 511 MSEK

Advokatfirman Lindahl biträder Nivika Fastigheter AB (publ) i en företrädesemission om cirka 511 MSEK

Advokatfirman Lindahl biträder Nivika Fastigheter AB (publ) i en fullt garanterad företrädesemission om cirka 511 MSEK som styrelsen i Nivika beslutat om, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla högavkastande fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till drygt 10 Mdkr där hyresvärdet till 70% utgörs av kommersiella fastigheter och till 30% av bostäder. Cirka 90% av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Sole Global Coordinator samt Joint Bookrunner. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Bookrunners.

Lindahls team består huvudsakligen av Victoria Skoglund, Gustav Ahlgren, Jakob Josefsson och Ebba Meyer-Lie.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer, som med framtidsfokus, engagemang och en stark kultur hjälper klienter till framgångsrika affärer och medarbetare att nå sin fulla potential. Våra kontor finns i sex av landets största städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk av ledande advokatbyråer. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se


Kontaktpersoner

Laura Salander
Chief Marketing & Communications Officer
Laura Salander