2021-06-30 08:44Uppdrag

Advokatfirman Lindahl biträdde Signatur Fastigheter AB (publ) vid fastighetsförvärv i Landskrona

Signatur Fastigheter har förvärvat åtta bostadsfastigheter i centrala Landskrona med en total uthyrbar yta om cirka 6 036 kvadratmeter, fördelat på 84 lägenheter. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 105 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 6,8 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om 4,3 miljoner kronor.

Fastigheterna erbjuder möjlighet till att dels applicera standardhöjningsmodeller för lägenhetsrenoveringar, dels förtäta med vindslägenhetsbyggnationer.

Fastigheterna tillträds under kvartal tre och affären är villkorad av finansiering.

Lindahls team bestod av Anders Adielsson och Fredrik Heldqvist


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Marknadsavdelningen på Lindahl
Marknadsavdelningen på Lindahl