2012-10-08 14:57Uppdrag

646 miljoner saknas i Panaxiakonkursen

Under måndagen kommer konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson att lämna in en konkursbouppteckning avseende Panaxiabolagen till tingsrätten.

Av konkursbouppteckningen framgår, som tidigare konstaterats, att det funnits en betydande brist vad gäller behållningen av de medel som Panaxiabolag hämtat från kunder och som uppräknats före konkurstidpunkten den 5 september 2012.

– Vi har nu kommit så långt i utredningen av Panaxia att vi med relativt stor säkerhet kan uttala oss om en fråga som många frågat om och spekulerat i, nämligen hur mycket pengar som hämtats och uppräknats före konkursutbrottet men inte återredovisats tillbaka till kunderna, säger Lars-Henrik Andersson.

Siffrorna är fortfarande preliminära men enligt konkursförvaltningens noteringar uppgår detta belopp till cirka 646 miljoner kronor.

– Det har varit ett komplext utredningsarbete och jag har därför inte velat bidra till spekulationerna innan jag bildat mig en tillräckligt god bild av händelseförloppet och den samlade situationen. Jag vill också poängtera att alla siffror fortfarande är preliminära, säger Lars-Henrik Andersson.

Konkursförvaltningen har efter konkursutbrottet även arbetat för att klarlägga hur stor behållning som finns kvar av dessa icke återredovisade medel och gör idag bedömningen att det finns i vart fall cirka 158 miljoner kronor kvar. Detta motsvarar cirka 24 procent av det saknade beloppet. Behållningen består av kontanta medel, bankmedel och fordringar.

Konkursförvaltningen måste innan utbetalning ta slutlig ställning till om Panaxias hantering av kundernas medel har skett på ett sådant sätt att separationsrätt föreligger. Denna utredning kommer förhoppningsvis att vara avslutad inom kort.

Beloppet är ungefärligt då det fortfarande finns frågor som ännu inte kunnat besvaras och beloppet avseende behållningen kan därför komma att bli större. Innan ett beslut om utbetalning av beloppen kan fattas måste dessutom alla underlag stämmas av och utredas. Konkursförvaltningen börjar nu kontakta kunderna för att få bekräftelse på att man har samstämmiga uppgifter om hur stora medel som hämtats innan konkursen men som inte återredovisats.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahloch www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson