2020-12-09 10:34Insikter

Storbritanniens utträde ur EU är nu ett faktum – vad innebär BREXIT för era varumärken och mönster?

Övergångsperioden för Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen löper nu mot sitt slut. Det innebär att det slutliga utträdesdatumet den 31 december 2020 närmar sig med stormsteg. Vi summerar vad detta innebär för ert företags EU-varumärken och EU-mönster.


Registrerade rättigheter

För EU-varumärken och EU-mönster som har registrerats och publicerats innan den 1 januari 2021 kommer det automatiskt, och kostnadsfritt, skapas en korresponderande brittisk rättighet. Den nationella rättigheten kommer att ha samma legala status som en nationell brittisk registrering men bibehåller samma ansöknings- och registreringsdatum som den ursprungliga EU-rättigheten.

Ansökta rättigheter

Beträffande ansökningar för EU-varumärken och EU-mönster som inte har registrerats innan den 1 januari 2021 kommer innehavaren ges möjligheten att inom nio månader lämna in en ny nationell brittisk ansökan. Förutsatt att den nationella ansökan lämnas in senast den 30 september 2021 kommer den ges samma ansökningsdatum som den ursprungliga EU-ansökan. Den nationella ansökan kommer därefter handläggas av den brittiska IP-myndigheten UKIPO. Det innebär exempelvis att ansökan är förenad med nationella ansökningsavgifter samt att den kommer granskas av UKIPO.

Lindahl framtidssäkrar era rättigheter i Storbritannien

Om era varumärkes- eller mönsterrättigheter påverkas av Brexit, så kommer vi att kontakta er med ytterligare information. Vi vill framhålla att det inte krävs några omedelbara åtgärder med anledning av det slutliga utträdesdatumet den 31 december 2020. Inga rättigheter riskerar således att gå förlorade med anledning av Storbritanniens stundande uttåg ur EU. Lindahl kommer hantera och säkerställa era EU-varumärken och EU-mönster i Storbritannien.

Som en av Sveriges ledande juridiska rådgivare inom immaterialrätt är vi självfallet redo att hjälpa er att framtidssäkra era rättigheter.

Mer information kommer att presenteras löpande.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.