2020-11-16 13:26Insikter

Historisk dom om markanvändningsrätt

I det senaste nyhetsbrevet från International Law Office (ILO) redogör Tor Pöpke, biträdande jurist i Lindahls miljörättsgrupp, för ett av årets mest omtalade rättsfall från Högsta domstolen och de rättsliga konsekvenser som följer av domen.

Frågan som var uppe till prövning rörde en samebys rätt att upplåta nyttjanderätt till jakt och fiske. Högsta domstolen kom i korthet fram till att samebyn på grund av urminnes hävd har ensamrätt att till andra upplåta jakt och fiske på samebyns område ovanför odlingsgränsen. En konsekvens av utfallet är att staten inom det aktuella området inte anses inneha den jakt- och fiskerätt som annars i regel medföljer äganderätt till mark och vatten. Läs mer


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.